שיטת אימבר

אימון קוגניטיבי התנהגותי

בעולם האימון האישי אנחנו נתקלים לרוב בשתי גישות מרכזיות:

גישת ה"לדבר על" – הגישה הקוגניטיבית

על מנת ליצור שינוי אצל המתאמן יש צורך בשינוי המחשבה ובתפיסת המציאות שלו. הגישה מתמקדת בזיהוי האופנים בהם אנו תופסים, מזהים ומפרשים את העולם ומבוססת על ההנחה שכל אחד מגיב אחרת כלפי המציאות בהתאם לפירוש שהוא נותן לה. תפקיד המאמן בגישה זו הוא להקשיב, לשאול, לשים סימני שאלה ובכך להוביל את המתאמן למודעות ולהבנה – ובהמשך לכך – אם יבחר לעשות כן – גם לשינוי.

כפי שאני רואה זאת, אחד החסרונות הבולטים של גישה זו שלעיתים היא חסרה מעשיות ותכלסיות. המתאמן יכול להישאר עם תובנות נורא יפות, אבל לא תמיד יש לו מה לעשות עם זה.

גישת ה"לעשות את" – הגישה ההתנהגותית

תהליך אימון ממוקד תוצאות, המביא לשינוי התנהגות באמצעות למידה ותרגול של התנהגויות חדשות. הגישה גורסת כי מתוך העשייה מתקבלות התוצאות. בתהליך זה המאמן מכוון את המתאמן לעשייה, נותן לו תרגילים ומשימות ובודק לכל אורך הדרך את התוצאות המתקבלות לנוכח העשייה.

אחד החסרונות של גישה זו לטעמי, הוא שהעשייה בלבד לא תמיד מביאה להטמעה, וחסרה את המחשבה, ההבנה והשיח העמוקים יותר על מאיפה דברים קורים ולמה. כמו כן לעיתים כשנגמר התהליך, וללא ההנעה והדחיפה קדימה מצד המאמן – מוצא עצמו המתאמן ללא מוטיבציה פנימית לשמר את השינוי, וחוזר להתנהגויות ולדפוסים הישנים.

הגישה שלנו

מתוך העבודה עם אנשים ומהיכרותי עם שתי הגישות אני מאמינה כי בכדי להגיע לתוצאות וליצור שינוי אמיתי ולאורך זמן חייב להיות שילוב בין שתיהן: שינוי במחשבה ובתפיסת המציאות + שינוי בהתנהגות, ולמידה ותרגול של התנהגויות חדשות.

4 עקרונות ברורים

שיטת העבודה אותה פיתחתי במהלך עבודתי נשענת על ההכרה כי לכל אדם יש אחריות על חייו ועל בחירותיו ומבוססת על 4 עקרונות:

עקרון המודעות: 
הכרת דפוסי החשיבה וההתנהגות שלנו, הבנת המקום בו אנחנו נמצאים היום והגדרת המקום אליו אנו רוצים להגיע.

עיקרון הבחירה: 
הכרה ביכולת שלנו לבחור להיות מי שנרצה ולשנות דפוסי חשיבה והתנהגות.

עיקרון ההחלטה: 
שינוי אמיתי מגיע רק בעקבות התחייבות של אדם בפני עצמו לעמוד בהחלטות שהוא מקבל.

עיקרון המחשבה וההתנהגות: 
חשיבה חיובית ושינוי דפוסי מחשבה, יחד עם תרגול והטמעת ההתנהגות הרצויה יובילו לשינוי המבוקש.

איך נראה התהליך?

הצעד הראשון בתהליך יהיה להבין את המקום בו אתם נמצאים כיום ביחס למקום אליו אתם רוצים להגיע, להגדיר חזון ומטרות ולבחון את התחומים אותם תרצו לפתח, בכדי להשיג את מטרותייך, כגון: ביטחון עצמי, אסרטיביות, עצמאות, התמדה, אמון, אחריות ועוד. בהמשך נבין ונטמיע את עיקרון הבחירה. רק כשתדעו באמת כי האפשרות להשתנות נמצאת בידיים שלכם, אפשר יהיה להתחיל.

הצעד הבא הוא להבין מהם הדפוסים, ההתנהגויות והמקומות אותם אתם רוצים לשנות בחייכם ולקבל החלטה אמיתית לשנות אותם. החלטה אמיתית משמעותה החלטה שעומדים בה, גם ברגעים הקשים, כי היא נובעת מהתחייבות לעצמך.

אחרי שהתקבלה ההחלטה וברור הכיוון נתחיל לעבוד בשני מישורים: במישור המחשבתי נתמודד עם התפיסות הישנות, נבחן מה יוצא לכם מהן ונתאמן על החלפתם בדפוסי חשיבה חדשים. במישור המעשי תקבלו תרגילים ומשימות, תלמדו ותתרגלו התנהגויות חדשות, עד שתחליפו את הדפוס שהייתם מעוניינים לשנות בדפוס אחר.